Choroby rostlin na zahradě

Ale víte jak bojovat s chorobami, které mohou zcela vaši práci zničit? Zahrada je v podstatě ekologicky systém, který se skládá z okrasných a užitkových rostlin, trvalých porostů, a ve většině případů je zde intenzívně obdělávaná půda. Ano, ne každý něco pěstuje, hodně lidí je příznivci systému: žádný keř a stromek, ty mají na podzim spadané listí, které je třeba uklidit. Jen trávník, pokud možno anglický bez jediného kvítku. Takže kdo má zájem o ochranu zahrady proti nežádoucím vlivům, měl by mít základní znalosti jak na ně. Škodlivé choroby můžeme rozdělit na neparazitické, na virózy a mykoplazmózy, na bakteriózy, mykózy, a na živočišné škůdce. Ale každé opatření k omezení vlivu uvedených negativních činitelů musíme uvážit. Měli bychom dávat přednost postupu, který nevyžaduje použití chemických přípravků, pokud samozřejmě existuje.

postřik pole

Neparazitické choroby a fyziologické poruchy

Vznikají z teplotních změn, nepřiměřeného osvětlení, znečištěného ovzduší, z toxických chemických přípravků, ale pozor také z nadměrných dávek živin nebo v případě jejich nevhodného poměru. Například povápníte rostliny, které k svému životu potřebují kyselou půdu.
rostlina v žárovce

Virové a mykoplazmové choroby

 

K příznakům těchto chorob patří žloutenka, pestrokvětost, zelenokvětost, mozaikové zbarvení listů. Jak se šíří? Mohou se rozšířit z roubu, očka, ale i z podnoží. Napadené rostliny nelze léčit, ochranu provádíme tím, že odstraňujeme napadené rostliny.

Bakteriální choroby

Mohou se projevit jako choroby kořenů, hlíz a cibulí, například nádorovitost kořenů, choroby listů, tedy hálky, skvrnitost listů, jako choroby nadzemních částí rostlin, které nakonec vadnou a odumírají. Patří tady i choroby plodů, jako je skvrnitost, měkká hniloba plodů.

Houbové choroby

Do této kategorie škůdců našich zahrad jsou řazené plísně a různé druhy hub. Způsobují velmi rozmanitá poškození našich rostlin a jejich plodů. K základní prevenci patří nepřehnojování dusíkem, sušší mikroklima v porostu a likvidace nemocných rostlin.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup