Není zvíře jako zvíře


Nadpis bude možná troÅ¡ku matoucí, protože zvíře zvířetem zůstane. Spíše tam mÄ›lo být nÄ›co v tom smyslu, že ne vÅ¡echna zvířata by se mÄ›la respektovat v plné výši, a ne vÅ¡echna tolerovat. Když kdysi dávno roznášely hlavnÄ› krysy Äerný mor, není se co divit, že je nikdo nemÄ›l moc v lásce. Dodnes nejsou nijak oblíbené, aniž kdo tuší proÄ. Snad pro jejich vzhled? Nebo je to možná pomsta právÄ› za tu minulost, že jsou krysy a potkani hubeni na každém kroku. Nu, proti tomu, kdo roznáší nemoci se nÄ›jak zasáhnout skuteÄnÄ› musí. To se nedá nic dÄ›lat.  

medvěd v přírodě

ProÄ se vÅ¡ak ÄlovÄ›k snaží vyhubit nÄ›které jiné druhy jen pro jejich kožeÅ¡inu? Jen proto, aby si mohla nÄ›jaká bohatá nána pořídit kožíšek, se kterým se může chlubit dalším, stejnÄ› postiženým ženám? Ano, postiženým, protože v dneÅ¡ní dobÄ› chemické a umÄ›lé pÅ™ece není problém pořídit si kožeÅ¡inu umÄ›lou. Já vím, to by nebylo ono. To by se paniÄkám asi moc nelíbilo. NÄ›kdy jsem pÅ™emýšlela, jak by se to líbilo jim, kdyby se na pořádaly hony nebo se chovaly na farmách v klecích bez možnosti pohybu. Přála bych jim to, jenže u tÄ›chto slepiÄek by ani tak nebyl jistý výchovný efekt.  

pes na louce

SkuteÄnÄ› je tÅ™eba pÅ™iznat ÄlovÄ›ku zajímavou vlastnost, a to právÄ› tu starost o své okolí a zvířata v nÄ›m žijící. Je to velmi hezké, že u sousedů Å¡tÄ›ká pes a paní to ihned oznámí na uliÄním výboru a policii. I když moc dobÅ™e ví, že páníÄek je doma a pes prostÄ› Å¡tÄ›ká. Je to jeho pÅ™irozenost. Kdyby to byl kohout tak bude kokrhat. Jiná vÄ›c je ta, když psisko Å¡tÄ›ká v jednom kuse a my víme, že doma nÄ›kdo je. Má se to také hlásit? Ano, v tomto případÄ› nejde o zoufalé udavaÄství, ale o pokus pomoci bližnímu svému. A ten tÅ™etí případ je přímo povinnost Å¡tÄ›kot hlásit, když jde o podezÅ™ení z týrání zvířat. To se Å™eÅ¡it musí a má a žádného soudného ÄlovÄ›ka snad ani nenapadne s tím váhat. OvÅ¡em jak to poznat, to už je záležitost na jiný Älánek.