Kdy je možná exekuce nemovitosti

Každý z nás se může někdy dostat do špatné finanční situace, mnohdy dokonce nikoliv vlastní vinou. Problém však je, pokud naděláme dluhy, které z nějakého důvodu nejsme schopni splácet. Pokud dlužíme přátelům, můžeme se s nimi domluvit. Pokud se však jedná o firmy, ať už o ty poskytující půjčky či dodavatele plynu nebo elektřiny, s nimi se tak snadno nedomluvíme.

Pokud své závazky nebudeme splácet delší dobu, uvalí na nás exekuci. Ta spočívá jednoduše v tom, že nám budou zabaveny věci v hodnotě, která pokryje nejen náš dluh, ale také výdaje spojené s exekučním řízením a exekucí samotnou, které také nebývají právě nejmenší. Je tedy pochopitelné, že není dobré nechat věci zajít tak daleko.

znázornění dluhu vedoucímu k exekuci

To je však něco, co si mnoho lidí neuvědomuje. A jednou z věcí, která může podléhat exekuci, jsou i nemovitosti, samozřejmě pouze za určitých podmínek. Podobně jako u kteréhokoliv jiného majetku i zde platí, že musíte být jejím výhradním vlastníkem. Také by neměla být zatížena žádným břemenem, i když zde záleží na konkrétní situaci.

Samozřejmě se můžeme ptát, za jakých okolností je exekuce nemovitosti oprávněná. Tím prvním případem je, kdy ji již předem dáme do zástavy. Typickým příkladem jsou zde půjčky, kde se ručí právě nemovitostí. Jejich výhodou je, že nepotřebujete dokládat svůj příjem a ani není potřeba shánět ručitele. Pokud však nebudete platit, můžete snadno přijít o střechu nad hlavou.

následek exekuce nemovitosti

Co se ale s domem či bytem nebo pozemkem zabaveným v rámci exekuce stane? Bude prodán v aukci a výtěžek bude použit na splacení dluhu, stejně jako nákladů na exekuční řízení i exekuci samotnou. To samozřejmě znamená, že jej již nebudete moci obývat.

I proto je dobré využívat možnost ručení nemovitostí pouze v krajních případech, kdy už skutečně není jiná možnost, a v žádném případě se tak nepokoušet řešit aktuální špatnou finanční situaci. Věřte, že by se vám to velmi rychle a snadno vymstilo.