Internetový prodej floristických potřeb


Pro ty kdo mají dobré zkuÅ¡enosti se službami a zbožím, jež nabízí firma Florasis, nemusí už za kvalitou a profesionálními službami nikam jezdit, ale můžou vÅ¡echno, co potÅ™ebují pořídit z práce Äi z domova. Pro snadnÄ›jší nákupy je novÄ› otevÅ™en e-shop, který se specializuje na kvalitní floristické potÅ™eby v bohaté nabídce. Nabízena je aranžovací hmota Florex a Oasis vÅ¡ech tvarů a velikostí. Dále je možné si z pÅ™ehledné online nabídky vybrat nejrůznÄ›jší prostÅ™edky pro veÅ¡kerou péÄi o kvÄ›tiny, o jejich výživu a speciální oÅ¡etÅ™ení. Nabídka nezapomíná ani na spoustu floristických pomůcek a doplňků pro aranžování a dekorace. Na své si zde pÅ™ijdou jak profesionálové, tak i laici.

Vše pro aranžování a dekoraci

Firma Florasis zastupuje v souÄasnosti mezinárodní firmu Smithers-Oasis na Äeském a slovenském trhu a nabízí ve své kamenné prodejnÄ› a novÄ› i prostÅ™ednictvím internetu veÅ¡kerý její sortiment. Jedná se o vysoce kvalitní floristické potÅ™eby v naprosto bohaté nabídce. Profesionálové i ti, kdo se o aranžování a dekoraci kvÄ›tin zajímají jenom ve svém volném Äase, tu najdou aranžovací hmotu Florex a Oasis ve vÅ¡ech možných tvarech a velikostech. Dále je nabízena výživa a prostÅ™edky pro oÅ¡etÅ™ení kvÄ›tin a spousta potÅ™ebných floristických pomůcek.